000 Lot 23 N 158th CT, Basehor, KS 66007 – 2240777 - Berkshire Hath...