000 Lot 9 N 158th TER, Basehor, KS 66007 – 2240802 - Berkshire Hath...