12789 Pontiac DR, Savannah, MO 64485 – 2395068 - Berkshire Hathaway...